รางวัลที่ได้รับ

AWARDS RECEIVED

Awards received

รางวัลที่ได้รับ

^
2542

ใบรับรองที่ปรึกษาประเภท A

กระทรวงการคลังมอบใบรับรองที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 618 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษา สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542

^
2549

ใบรับรองสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

กรมสรรพากรมอบใบรับรองสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549

^
2551

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มอบใบรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551

^
2558

สำนักงานบัญชีคุณภาพทรงคุณค่า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบรางวัล สำนักงานบัญชีคุณภาพทรงคุณค่า

^
2561

ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2561 ระดับจังหวัด

^
2563

สำนักงานบัญชีดิจิตอล รางวัลระดับ Platinum

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบรางวัล สำนักงานบัญชีดิจิตอล รางวัลระดับ Platinum 2563 Best Digital Accounting Firm Award 2022

Get started

วิศัยทัศน์

เป็นมืออาชีพด้วยการนำนวัตกรรมที่ปรึกษาธุรกิจ และเทคโนโลยี เคียงข้างความสำเร็จของลูกค้า

Vision

 

Offering professional services by utilizing business consultancy innovations
and technology to accompany our clients’ successes.