ลูกค้าที่สนใจเรื่องการจัดทำบัญชีออนไลน์ สามารถนัดหมายเพื่อปรึกษาระบบธุรกิจ และการจัดทำบัญชีสมัยใหม่ที่ง่ายกว่า
ได้ทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 16.00 น. โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-8622528 หรือ 053-306070 ต่อ 15


การจัดทำบัญชีออนไลน์จะสามารถทำให้ผู้ประกอบการเห็นสุขภาพของธุรกิจ เห็นงบการเงินได้แบบ Real Time ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้แบบเดือนต่อเดือน โดยทางผู้ประกอบการจะได้รับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีนักบัญชีของซีแอนด์ฮิล เข้าตรวจสอบความถูกต้องและนำส่งแบบภาษี รวมทั้งปิดงบการเงิน

.