อบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟขั้นต้น

19 ธันวาคม 2562

อบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟขั้นต้น

สำนักงานซีแอนด์ฮิลได้จัดอบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟขั้นต้น เพื่อเป็นเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร
ในการหนีไฟและการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน โดยมีวิทยากรจากเทศบาลนครเชียงใหม่มาให้ความรู้และฝึกซ้อมในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

.

News Gallery

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9