สัมมนาหัวข้อ กลยุทธการบริหารกำไรในยุค 5G

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

สัมมนาหัวข้อ กลยุทธการบริหารกำไรในยุค 5G

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานบัญชีซีแอนด์ฮิล ได้มีการจัดงานสัมมนาในหัวข้อที่มีชื่อว่า
กลยุทธการบริหารกำไรในยุค 5G โดยมีผู้สนใจตอบรับการเข้าร่วมสัมมนามากกว่า 80 ท่าน ณ ห้องประชุมนานาชาติคุ้มคำ

.

News Gallery

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9